Over ons

De initiatiefnemer van de website is Richard Verheesen, praktiserend reumatoloog. Naast de reumatologie is hij de laatste jaren ook geïnteresseerd geraakt in preventieve geneeskunde en de relatie met voeding. Tot dan was hij nauwelijks op de hoogte van ontwikkelingen binnen onze voeding en onze gezondheid, anders dan de specifieke curatieve zorg waarin specialisten worden opgeleid. De interesse begon met de constatering dat jodiumtekorten nog steeds voorkomen in de Westerse wereld, in tegenstelling tot datgene wat wordt onderwezen in de opleiding. Dat was reden om zich meer te verdiepen in preventie en voeding om te beoordelen of andere aangeleerde aannames wel klopten. Bijzonder is de grote gezondheidswinst die is geboekt met voeding en de daarin aanwezige noodzakelijke bouwstenen. Het is spijtig dat er binnen de geneeskunde geen preventieve wetenschap meer actief is met de passie en overtuiging van onze voorgangers die verantwoordelijk waren voor de ontdekking van vitamines en mineralen en de positieve invloed daarvan op onze gezondheid. Helaas wordt de discussie en wetenschap te vaak genegeerd door voeding af te doen als alternatief en onvoldoende relevant. Medici nemen daardoor nauwelijks deel aan onderzoeken hiernaar of advisering rondom preventie. De meeste van de hier genoemde onderzoeken zijn artsen onbekend.

De website is nadrukkelijk opgezet vanuit een informatief oogpunt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van publicaties van meest officiële en gerenommeerde onderzoek instituten. Door deze in relatie met elkaar te presenteren ontstaat een ander perspectief dan het gebruikelijke beeld. De website laat zien dat gegevens verschillend kunnen worden benaderd en dit kan leiden tot een ander eindconclusie. In dit geval weliswaar geen prettige conclusie, maar wel een met mogelijkheden voor verbetering van onze gezondheid. Helaas zitten oude dogma’s, ego’s, macht en geld vaak in de weg om die mogelijkheden werkelijk te onderzoeken. De geneeskunde zelf is vooral curatief en medicamenteus georiënteerd en heeft nauwelijks aandacht voor preventie en de bouwstenen in onze voeding. Een recent internationaal congres over vitamine D heeft nog eens bevestigd dat de huidige gegevens het noodzakelijk maken die informatie door te geven aan artsen en burgers, zodat zij dat kunnen gebruiken voor hun persoonlijk gebruik.

Het is geenszins de intentie om anderen te verwijten dat deze ontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden. Het enige dat te verwijten valt is de onwilligheid en het gebrek aan lef en initiatief van alle betrokken beleidsbepalers en machtspersonen om de ontwikkelingen vanuit een ander perspectief te willen onderzoeken, zeker als eigen belangen leidend zouden zijn voor dat gebrek. Deze website levert een bijdrage aan het versnellen van dat noodzakelijke onderzoek en de acties die daarvoor nodig. Dat doet zij door iedereen die geïnteresseerd is, in de ontwikkeling van onze gezondheid en de kansen op verbetering, te informeren. Zij doet dit door vanuit een andere en nieuwe invalshoek beschikbare informatie te bundelen en daarbij vrij te zijn van belangenverstrengeling, politieke posities of geldelijke middelen. De geschiedenis heeft laten zien dat verandering van perspectief juist daardoor vaak wordt tegengewerkt en geen kans krijgt.

De voornaamste zorg van de auteur betreft onze kinderen. Hun gezondheid laat een zorgelijke ontwikkeling zien, terwijl juist daar de grootste winst geboekt kan worden. Hopelijk zijn na het lezen van de website meer burgers eveneens overtuigd dat meer preventieve actie nodig is en maken zij het verschil door hun stem aan de politiek te laten horen. Het is het minste dat kan worden gedaan voor onze kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *