Klachten

Allereerst zijn er de klachten die horen bij een ernstig tekort, bekend als Engelse Ziekte en osteomalacie. Maar daarnaast zijn er ook klachten die minder uitgesproken zijn, omdat zij veroorzaakt worden door een mild maar lang bestaand tekort. Ten slotte zijn er de late effecten van een vitamine D tekort die een verhoogd risico geven op verschillende ziektebeelden.

Klachten bij een ernstig tekort

De klachten die passen bij een ernstig tekort zijn onder te verdelen in klachten bij kinderen (Engelse Ziekte) en klachten bij volwassenen (osteomalacie).

uvb-therapie-vitamine-d-3

Kinderen tijdens het ouderwetese zonnebanken om het vitamine D te verhogen

Kinderen
De klachten van een te laag vitamine D zullen niet direct aanwezig zijn. Het tekort zal in ieder geval enige tijd moeten bestaan. Uiteindelijk krijgen kinderen dan vaak klachten die samenhangen met de skeletvorming. Daaronder vallen klachten van de bekende X- of O-benen, abnormale kromming van de rug en bekken afwijkingen. Verder zal er een vertraagde groei optreden is er vaak spierzwakte en zijn er botpijnen. Ten slotte zal ook de tandengroei verstoord zijn met een verhoogde kans op gaatjes, matig glazuur en een vertraagde vorming van de tanden. Verder kunnen er sneller botbreuken optreden door de zachte botten.
Mocht er uiteindelijk in het bloed een te laag calcium aanwezig zijn dan krijgen zij klachten die daar bijhoren, waaronder spasme van spieren, tintelingen rond de mond, verhoogde peesreflexen en abnormale stoornissen op het hartfilmpje.
De therapie bestaat uiteraard uit het geven van vitamine D. Dat gaat het snelste met behulp van kunstmatige UVB stralin (zie foto) maar kan ook via tabletten of capsules gebeuren.
uvb-therapie-vitamine-d-3-duikboot-personeel
Volwassenen

De klachten bij volwassenen komen grotendeels overeen met die bij kinderen. De kromme benen zullen dan achter niet meer kunnen ontstaan omdat de botten volgroeid zijn en de vervorming vooral in de groei ontstaat. De botpijnen, hoger risico op botbreuken, inzakking van de wervels, rugpijnen en spierzwakte treden vooral bij hen op. De spierzwakte is vooral aanwezig in de spieren van bovenbenen en bovenarmen, waardoor traplopen en opstaan moeizaam gaat. Een begeleidende klacht kan een lang bestaande vermoeidheid zijn.
Ook hier is de therapie gericht op het verhogen van vitamine D met behulp van tabletten. Maar ook hier geldt dat de snelste methode UVB straling is. Dit wordt in de praktijk echter noooit toegepast in tegenstelling tot vroeger (zie foto).

1 reactie op “Klachten

Laat een reactie achter op Arnold Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *