Kinderen

Onze kinderen en vitamine D

Van oudsher is vitamine D en vooral een te laag vitamine D gekoppeld aan het welzijn van onze kinderen. Zij waren het waarvoor alle preventieve campagnes werden georganiseerd en de reden om levertraan in te voeren. Vandaar dat het niet meer dan logisch is ook nu de aandacht te richten op de kinderen en niet alleen de volwassenen.
Daarbij dienen we ons te realiseren dat enerzijds de beschermende en gezondheids bevorderende effecten het grootst zijn als we zo vroeg mogelijk de preventie in zetten. Anderzijds dienen we ons te realiseren dat kinderen niet direct zijn te vergelijken met volwassenen en een aanpassing aan leeftijd, gewicht en ontwikkelingsfase dient te zijn.

nederland

Huidige advies in Nederland

Het huidige advies in Nederland wordt vooral ingegeven door het rapport van de Gezondheidsraad (GR) gepubliceerd in september 2008. Daarin is te lezen dat de commissie het wenselijk acht dat kinderen tot 4 jaar dagelijks 10 microgram vitamine D gebruiken. En daarna wordt het rapport erg wazig. Want we lezen verder dat na het 4e jaar deze dosering door kan worden gegeven bij kinderen met een donkere huidskleur en personen die weinig buiten komen.
Als we dat beperken tot de kinderen en de oude gegevens uit het begin van de vorige eeuw meewegen dan kunnen we niet anders dan concluderen dat alle kinderen in aanmerking komen om 10 microgram per dag (= 400 IE per dag) te gebruiken. Daarvoor zijn meerdere redenen, maar de belangrijkste geeft de GR zelf. Kinderen komen na hun 4e jaar duidelijk minder vaak buiten dan daarvoor. Zij gaan immers naar school en zitten het grootste deel van de tijd dat we vitamine D kunnen aanmaken binnen achter glas, volledig afgeschermd van de UVB straling. Het tweede argument komt van de oude gegevens. We weten immers al dat de blootstelling aan de zon in de vorige eeuw onvoldoende was, vandaar dat levertraan aan alle kinderen ongeacht de leeftijd werd gegeven. Er is geen enkele reden daar nu anders over te denken. Nederland is niet plots veranderd in een tropisch paradijs met elke dag volop zon.

amerikaAmerikaanse advies van Kinderartsen

Ook in Amerika worden adviezen gegeven over de doseringen voor kinderen. In dat opzicht is het Amerikaanse advies van de vereniging van kinderartsen zwaarwegend. Net als in bovenstaande uiteen is gezet komen ook zij tot de conclusie dat er geen enkele reden is om extra vitamine D te stoppen na het 4e jaar. Zij adviseren dat door te geven tot het 18e jaar. Daarbij is de dosering 400 IE per dag, net zoals in Nederland tot het 4e jaar. Het dvies maakt geen onderscheid in risicogroepen die voor deze dosering in aanmerking komen, alle kinderen dienen dit te krijgen. Ook hier geldt dat de nuancering naar de donker gekleurde bevolking onvolledig lijkt te zijn. Zij zullen niet uitkomen met deze dosering.

australie

Australische en Nieuw-Zeelandse advies

Ook in deze landen is een advies uitgekomen. Aangezien deze landen een veel hogere mate van zonneschijn kennen is het advies niet makkelijk te vergelijken met het Nederlandse advies. Een boeiend verschil is dat een streefwaarde van 50 nmol/l wordt aangehouden, beduidend hoger dan in Nederland maar wel in overeenstemming met de huidige wetenschappelijke inzichten. Tegelijkertijd tonen onderzoeken aan dat 50% van de kinderen in Nieuw Zeeland een vitamine D tekort hebben. In dat geval dienen zij te worden gesuppleerd met minimaal 400 IE per dag en afhankelijk van de ernst van het tekort ten hoogste 1000 IE per dag. In dat geval dienen ook broertjes en zusjes te worden gescreend.
In het geval van een aangetoond tekort.
Ten aanzien van de baby’s adviseren zij zwangeren zich te laten screenen op hun vitamine D status tijdens de eerste drie maanden. Bij een tekort dienen zij dan te worden behandeld met 3000-5000 IE vitamine D per dag tot het niveau boven de 50 nmol/l is gestegen. Dan kan worden verder gegaan met 400 IE per dag. Dit omdat vooral de aanwezigheid van voldoende vitamine D bepaald of de baby voldoende vitamine D meekrijgt.

handen

De allochtone kinderen

Deze groep behoort tot de risicogroep en dient het gehele leven lang 400 IE per dag aan vitamine D extra te nemen. Het is een start maar tegelijkertijd is het zeer de vraag of dit voldoende is om een hoog genoeg vitamine D op te bouwen. Gegevens ontbreken en er zijn geen onderzoeken opgezet om dit helder te krijgen. Logisch nadenkend lijkt het onwaarschijnlijk dat dit voldoende is om een vitamine D niveau van boven de 50 nmol/l te krijgen. Het is een dosering die de autochtone kinderen ook krijgen als zij onvoldoende buiten komen (op school). Het is dan ook volstrekt onduidelijk o.b.v. welk onderzoek dit advies is afgegeven. Het is veel waarschijnlijker dat zij een veel hogere dosering nodig hebben, ook al omdat 15 minuten zon tijdens het speelkwartier voor deze groep volstrekt onvoldoende is om genoeg vitamine D te maken.
In alle adviezen worden de autochtone en allochtone kinderen op dezelfde manier benadert als het gaat om de te nemen hoeveelheid. Dat is niet alleen onlogisch, het is zelfs schadelijk en doet geen recht aan de bijzondere situatie waarin zij verkeren. Het wordt dan ook hoog tijd dat de adviezen voor de allochtone groep daadwerkelijk wordt onderscheiden van de autochtone groep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *