Wie lopen er allemaal een risico op een vitamine D tekort?

Vanwege de noordelijke ligging van Europa is dat in feite iedereen. Toch zijn er een paar specifieke groepen die meer risico lopen dan anderen. Allereerst natuurlijk de Nederlanders van buitenlands zuidelijk afkomst. Dus Marokkanen, Turken, Indonesiers, Surinamers, Afrikanen etc. Maar daarnaast personen die de zon weinig zien. Zoals gezegd zijn dat bijna alle Nederlanders, immers het grootste deel van de dag zitten we binnen ons geld te verdienen. Of te leren zoals onze kinderen. Maar er Lees meer [...]

Hoe snel werkt vitamine D op mijn klachten?

In de allereerste plaats weten we nog steeds niet welke kalchten wel en welke niet door vitamine D zijn te verbeteren. Daarnaast weten we niet hoe eventuele tekorten van andere bouwstenen hier nog een rol in spelen (zie ook “Is vitamine D de oplossing voor alle gezondheidsproblemen?”). Ten slotte is het waarschijnlijk te veronderstellen dat een eventueel gunstig effect op klachten pas na vele jaren zichtbaar zal worden. Bedenk dat vitamine D in al onze cellen een rol speelt, meer dan honderd Lees meer [...]

Is vitamine D tekort een ernstige ziekte?

Niet ernstig in de zin dat er grote gezondheidsproblemen op korte termijn door ontstaan. Wel ernstig omdat we inmiddels weten dat een langdurig verlaagd vitamine D een groter risico geeft op diverse gezondheidsklachten en ziektes. Maar dat is niet iets wat u direct merkt. Alleen bij een ernstig tekort kunnen er ernstige botklachten ontstaan, een beeld dat we osteomalacie noemen. Bij kinderen is de ernstige uiting de Engelse Ziekte. Maar alle minder ernstige tekorten moet u meer vergelijken met Lees meer [...]

Is alleen meer in de zon voldoende om mijn vitamine D te verbeteren?

Helaas niet. Zie ook “Moet ik altijd vitamine D bijslikken? Is dat niet raar?”. We leven in Europa, maar ook grote delen van de rest van de wereld, waaronder Rusland en Amerika nu eenmaal in een gebied waar eenvoudig weg te weinig zonlicht is om het hele jaar door een goed vitamine D te houden. De meeste mensen, en zeker degene met een aangetoond tekort, zitten vast aan elk jaar weer gedurende de maanden met de ‘R” in de maand extra vitamine D te gebruiken. Vaak zal dat een dosering zijn Lees meer [...]

Welke zonnebank of zonnebank lamp is aan te bevelen?

Er zijn in Nederland zeker mogelijkheden om met behulp van kunstmatig zonlicht het vitamine D gehalte te verbeteren. Dit is overigens wel de meest natuurlijke manier om vitamine D te verbeteren. Er zijn geen risico’s op een overdosering (het lichaam regelt dat zelf uitstekend) en er zijn in feite geen controles nodig op calcium e.d. Voor kunstmatig zonlicht zijn verschillende mogelijkheden. Het is bekend dat “gewone” zonnebanken ook een verhoging van het vitamine D geven. Veel minder duidelijk Lees meer [...]

Moet ik altijd vitamine D bijslikken? Is dat niet raar?

Mensen bij wie is aangetoond dat zij een tekort ontwikkelen zonder extra vitamine D te gebruiken zullen inderdaad altijd extra vitamine D moeten gebruiken. Dat is niet zo raar als het klinkt. Een klein stukje geschiedenis. Men gaat er van uit dat de mensen in Europa zich hebben ontwikkeld vanuit Afrika. De donkere huid die de eerste bewoners uit Afrika in Europa nog hadden heeft zich over miljoenen jaren ontwikkeld naar een lichte huid. Een deel van de verkalring ligt bij o.a. vitamine D. Om toch Lees meer [...]

Is vitamine D de oplossing voor alle gezondheidsproblemen?

Nee helaas. Het is slechts één onderdeel van alle bouwstenen die we nodig hebben. Vitamines en mineralen zijn essentieel voor een optimaal functioneren van onze stofwisseling. Tekorten daarvan zullen een negatief effect hebben op onze gezondheid. Maar datzelfde geldt net zo goed voor een teveel aan bepaalde vitamines en mineralen. Tekorten komen zeer veel voor, zeker ook in Westerse landen. Dat heeft alles te maken met onze matige voedingsgewoontes. Recent onderzoek van het RIVM laat zien dat er Lees meer [...]

Welke waarde moet ik aanhouden voor vitamine D?

Over de optimale waarde van vitamine D is veel, heel veel discussie. Over de ondergrens is echter geen discussie. Iedereen is het er tegenwoordig over eens dat de ondergrens 50 nmol/l dient te zijn. Het bereiken en behouden van die waarde dient de basis te zijn voor adviezen over vitamine D inname. Het is namelijk onmogelijk om één advies over vitamine D inname voor alle burgers te geven. Vergeet niet dat, zeker Nederland, een grote diversiteit kent aan genetische achtergronden. We hebben mensen Lees meer [...]

Heeft vitamine D een effect op depressieve of angst klachten?

Er zijn zeker aanwijzingen dat vitamine D een rol speelt bij de ontwikkeling van de hersenen tijdens de ontwikkeling van kinderen, maar ook bij het functioneren van de volwassen hersenen. [1] Daarnaast is inmiddels aangetoond dat de receptor voor vitamine D, de plaats waar vitamine D op de cel hecht, ook in de hersenen aanwezig is. Datzelfde geldt voor het enzym dat ervoor zorgt dat vitamine D3 wordt omgezet in het actieve 1,25 OH2 D3. [2] Ook bij onderzoek onder fibromyalgie patiënten lijkt Lees meer [...]

Wat moet ik gebruiken als ik een tekort heb?

Dat hangt een beetje van de ernst van het tekort af. Bij een ernstig tekort (onder 25 nmol/l) is het te adviseren om een hogere dosering vitamine D te nemen. Gebruikelijk is om tegenwoordig tussen de 50.000 en 100.000 IE per maand te gebruiken, waarbij het in die gevallen raadzaam is om dat door een arts te laten begeleiden, vooral bij doseringen boven de 50.000 IE per maand gedurende een lange tijd. Momenteel is de maximale dagdosering van vitamine D vastgesteld op 1600 IE per dag in Nederland. Lees meer [...]