Vitamine D helpt niet tegen luchtweginfecties

Vitamine D en luchtweginfecties In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken geweest die lieten zien dat vitamine D een mogelijk gunstig effect zou hebben op het voorkomen of verminderen van luchtweginfecties  Recent is in de JAMA een onderzoek gepubliceerd waarbij gedurende 18 maanden twee onderzoeksgroepen werden gevolgd. De ene groep kreeg een placebo en de andere groep een dosering van 100.000 IE vitamine D3 per maand. Aan het einde van de studie werd duidelijk dat er geen verschil Lees meer [...]

Voetballers van Liverpool ook vitamine D tekort

Mei 2012 werd een artikel gepubliceerd waarin de resultaten werden getoond over de vitamine D waarden van de voetballers van Liverpool. Het is voor het eerst dat een voetbalclub interesse toont in vitamine D. Het is echter helemaal niet onlogisch om topsporters te testen op vitamine D. Er zijn meer dan voldoende rapporten die aantonen dat de spierkracht toeneemt met het stijgen van het vitamine D niveau. Het is zelfs een van de redenen waarom vitamine D wordt gegeven aan ouderen. Door de spierkrachtverbetering Lees meer [...]

Hoger vitamine D verbetert prognose borstkanker

Recent is een studie gepubliceerd waarin is gekeken naar de vitamine D spiegel in relatie tot borstkanker. Bij vrouwen met een spiegel hoger dan 75 nmol/l hebben een 50 % hogere kans om 5 jaar de ziekte te overleven. Met elke 25 nmol/l stijging, stijgt de 5 jaars overleving met 20%. Verder bleek dat vrouwen met een hogere spiegel een kleinere tumor hadden. De onderzoekers benadrukken dat dit niet direct een oorzaak gevolg effect betekent, maar dat er wel een heel duidelijk associatie is. Het zou Lees meer [...]

Hoger vitamine D geeft mogelijk minder klachten bij MS

Hogere vitamine D spiegel lijkt samen te hangen met minder ernstige uitingen van Multiple Sclerose Recent is een artikel gepubliceerd waarin de relatie tussen het vitamine d gehalte en de ernst van Multiple Sclerose is onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat een hoger vitamine D gehalte gepaard gaat met minder ernstige uitingen van MS, maar ook met minder ernstige hersenschade op de MRI. Het onderzoek is echter een dwarsdoorsnede van een groot aantal MS patiënten, waarbij op enig Lees meer [...]