Duitse richtlijn

Duitsland past vitamine D advies fors aan In navolging van landen als Amerika, Polen en Canada heeft Duitsland haar advies met betrekking tot vitamine D aangepast. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ligt net over de grens 4 keer hoger dan bij ons. Dat is nogal wat. Verder maakt Duitsland helemaal geen onderscheid tussen leeftijdsklassen. Iedereen hoort minimaal een vitamine D spiegel te hebben van 50 nmol/l. Ook dat is in lijn met alle internationale onderzoeken en adviezen. In tegenstelling Lees meer [...]

Oproep aan Gezondheidsraad tot herbeoordeling advies

De Nederlandse Gezondheidsraad reageert niet op de oproep om hun huidige vitamine D adviezen te herzien en aan te passen naar huidige internationale inzichten en richtlijnen Recent hebben een aantal medici in Medisch Contact de Nederlandse Gezondheidsraad opgeroepen hun 18 maanden oude adviezen te herzien en dat advies te herijken met het recent gepubliceerde Amerikaanse advies. Helaas zwijgt de GR op alle fronten en blijft Nederland achter met verouderde adviezen die niet aansluiten bij de internationale Lees meer [...]

Gezondheidsraad en Amerikaanse richtlijn

Leden van gezondheidsraad erkennen de vitamine D ondergrens van 50 nmol/l voor alle personen ongeacht de leeftijd  (Oproep tot herijking van het advies wordt desalniettemin genegeerd, lees hier) Recent is het Amerikaanse advies uitgebracht waarbij een ondergrens van 50 nmol/l wordt gehanteerd. Daaronder is er sprake van een vitamine D tekort. De Nederlandse gezondheidsraad hanteert deze ondergrens alleen voor vrouwen boven de 50 jaar en mannen boven de 70 jaar. In een commentaar van prof. Dr. Lees meer [...]

Amerikaanse advies

Amerikaanse Vitamine D advies is gepubliceerd Nederlandse advies vertoont forse hiaten Op 30-11-2010 is het nieuwste Amerikaanse advies door het Institute of Medicine (IOM) met betrekking tot vitamine D gepubliceerd. Daarmee wordt het oude advies uit 1997 vervangen. Lees hier het originele advies. Het advies wordt door de meeste vitamine D deskundigen sceptisch ontvangen, vooral vanwege het feit dat de commissie alleen uitgaat van de effecten van vitamine D op de botstofwisseling en daarmee Lees meer [...]

Richtlijn Polen

Poolse advies om vitamine D tekorten te voorkomen en behandelen Recent zijn de aanbevelingen voor het voorkomen van vitamine D tekort in Polen gepubliceerd (link). Zij stellen, terecht, dat door de veranderde levenswijze het aantal mensen met een vitamine D tekort continu stijgt. Voor het advies is een onderscheid gemaakt tussen baby's, peuter, kinderen, adolescenten, volwassenen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Het niveau dat bereikt dient te worden is bij kinderen tussen de Lees meer [...]

Internationaal consensus congres Brugge

14e Internationale Consensus congres in BruggeIntroductie Recentelijk is de publicatie over het 14e internationale congres over vitamine D verschenen. Op dit congres waren 419 wetenschappers uit 35 landen aanwezig. Het is een vervolg op het 13e congres dat uitgebreid op de website elders wordt besproken (lees hier). Duidelijk is dat er twee stromingen zijn binnen de wetenschappers, zij die geloven dat de ondergrens 100 nmol/l dient te zijn en zij die geloven dat die ondergrens op 50nmol/l dient Lees meer [...]