Bijwerkingen

Bijwerkingen van vitamine D

Vitamine D is en vetoplosbaar vitamine en daardoor zou de kans op bijwerkingen door een te hoge dosering groter zijn dan bij de wateroplosbare vitamines.
Dat is echter zeer de vraag. Wateroplosbare vitamines worden makkelijker oplosbaar gehouden en daardoor kunnen zij makkelijker via de urine ons lichaam verlaten. Dat geldt voor de B- en C- vitamines. De vitamines A, D, E en K zijn vetoplosbaar en niet zo makkelijk kwijt te raken via de urine. Toch weten we inmiddels dat ook wateroplosbare vitamines in het lichaam kunnen opstapelen en bijwerkingen veroorzaken. Het meest bekende voorbeeld zijn de B vitamines. Slechts enkele weken tot maanden vitamine B complex gebruik in de sterkere uitvoering kan leiden tot een veel te hoge bloedwaarde. Dat kan in het geval van bijvoorbeeld vitamine B6 leiden tot tintelingen en prikkelingen. Jammer genoeg vragen artsen vaak niet naar supplement gebruik en wordt veel onnodig onderzoek ingezet terwijl de oorzaak een te hoge vitamine B dosering is.

De reden voor die stapeling van ook wateroplosbare vitamines is waarschijnlijk gelegen in de verstoring van de balans in enzymsystemen. Die zijn nodig om allerlei chemische processen die bij bijv. vitamine B6 horen te regelen. Op het moment dat er een continue hoge dosering wordt ingenomen raken deze systemen overbelast en worden de chemische bouwstenen die daarvoor nodig zijn uitgeput. Het zogenaamde evenwicht van de chemische reactie wordt als het ware één richting op geduwd. Die uitputting zorgt er waarschijnlijk voor dat er een stapeling kan optreden, ook van wateroplosbare vitamines.

Terug naar het vitamine D. Daarvan is altijd aangenomen dat een geringe verhoging van de huidige Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid al zou leiden tot allerlei bijwerkingen en dan vooral een te hoge kalkopname en te hoog calcium in het bloed. Met de verandering van inzichten in de stofwisseling van vitamine D is ook duidelijk geworden dat een teveel aan vitamine D met daarbij behorende bijwerkingen niet makkelijk gaat.
Dat heeft deels te maken met het feit dat het vitamine d dat wordt ingenomen een inactief vitamine D is. Met andere woorden, het heeft nog geen activiteit en kan diverse processen nog niet beïnvloeden. Het is meer een onbewerkt vitamine D dat dient als voorraad. Pas bij het actief maken ervan treden er allerlei effecten op. En juist dat actief maken wordt door het lichaam goed gereguleerd.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen bijwerkingen kunnen ontstaan. Bij bepaalde ziektebeelden, maar ook bepaalde medicatie kan vitamine D wel degelijk bijwerkingen en verhoging van calcium in het bloed veroorzaken. Daarnaast is nog onvoldoende bekend wat de effecten zijn na enkele jaren van een hogere dan noodzakelijke dosering vitamine D.

Het verleden heeft echter wel laten zien dat een dagelijkse dosering van 1200-1400 IE per dag gedurende de maanden met de “r” goed werd verdragen gedurende vele jaren. Dat was immers de hoeveelheid die in de ouderwetse levertraan zat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *