Vitamine D helpt niet tegen luchtweginfecties

Vitamine D en luchtweginfecties

In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken geweest die lieten zien dat vitamine D een mogelijk gunstig effect zou hebben op het voorkomen of verminderen van luchtweginfecties  Recent is in de JAMA een onderzoek gepubliceerd waarbij gedurende 18 maanden twee onderzoeksgroepen werden gevolgd. De ene groep kreeg een placebo en de andere groep een dosering van 100.000 IE vitamine D3 per maand.

Aan het einde van de studie werd duidelijk dat er geen verschil was in het aantal luchtweginfecties. Het is echter iets te makkelijk om op basis hiervan te zeggen dat vitamine D geen effect heeft. Allereerst is de momenteel geaccepteerde ondergrens voor vitamine D 50 nmol per liter. Alle onderzochte personen hadden een spiegel die op of boven de 50 nmol/l lag. Dat betekent in feite dat er in dit onderzoek is gekeken naar mensen die geen duidelijk tekort hadden, zij hadden gedurende de gehele onderzoeksperiode een spiegel die boven de 50 nmol/l kwam. Ook dat is opmerkelijk omdat in groepen die geen extra suppletie of zonblootstelling gebruiken er vrijwel altijd seizoen invloeden zijn terug te vinden. Daarnaast wordt de behandelde groep wel blootgesteld aan forse doseringen, waarbij hun spiegel ook uitkomt op waarden boven de 120 nmol/l, een waarde die niet vaak wordt gehaald.

Het zou veel beter zijn geweest als het onderzoek was uitgevoerd bij mensen met een vitamine D niveau lager dan 50 nmol/l en de streefwaarde voor het vitamine D rond de 50-70 nmol/l zou zijn. Waarbij lager kan worden gesuppleerd en waarbij de seizoenseffecten kunnen worden meegenomen.

Wat het onderzoek wel lijkt aan te tonen is dat er in Nieuw Zeeland in de regio Christchurch geen vitamine D tekort voorkomt. Maar niet dat vitamine D geen effect heef top luchtweginfecties in periodes van een tekort.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1367547

1 reactie op “Vitamine D helpt niet tegen luchtweginfecties

  1. Mooie kritiek.
    Jammer dat onderzoeken dat niet zelf doen het dit vaak klakkeloos in de krant en in magazines komt te staan 🙁
    Je zou toch meer verwachten, het is tenslotte de wetenschap, maar vaak gebeurt dit niet omdat men zich er niet van bewust is, helaas :S

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *