Voetballers van Liverpool ook vitamine D tekort

Mei 2012 werd een artikel gepubliceerd waarin de resultaten werden getoond over de vitamine D waarden van de voetballers van Liverpool. Het is voor het eerst dat een voetbalclub interesse toont in vitamine D. Het is echter helemaal niet onlogisch om topsporters te testen op vitamine D. Er zijn meer dan voldoende rapporten die aantonen dat de spierkracht toeneemt met het stijgen van het vitamine D niveau. Het is zelfs een van de redenen waarom vitamine D wordt gegeven aan ouderen. Door de spierkrachtverbetering neemt het valrisico en het risico op breuken af.

Die spierkracht verbetering, zelfs al is dit maar een klein percentage, is juist bij topsporters van belang. Immers alles is gericht op de meest optimale prestatie. Daarin hoort natuurlijk ook een optimale spiegel van vitamine D.

Het onderzoek laat zien dat de vitamine D spiegels van de voetballers in augustus tussen de 68 – 151 nmol/l liggen. In december is dit gedaald naar spiegels tussen de 22 – 86 nmol/l. Daarbij blijkt dat maar liefst 65% in december een niveau lager dan 50 nmol/l heeft en volgens de huidige normen dus een vitamine D tekort heeft.

Het verschil is heel logisch te verklaren. De spelers van Liverpool zijn niet de minst kapitaal krachtige spelers. In de zomer gaan zij ongetwijfeld naar mooie zonnige bestemmingen, waar zij hun vitamine D niveau maximaal verhogen. In augustus zitten zij dus op dat maximale zomer niveau. Vanaf september is de zon niet meer krachtig genoeg en dan is goed te zien hoe snel het vitamine D niveau daalt. Maar liefst 65 % heeft een tekort in december. Terwijl van hun wel een maximale prestatie wordt verwacht. Daarnaast spelen in de internationale voetbalclubs veel buitenlanders en mensen met een donkere huidskleur. Zij zullen veel minder goed in staat zijn een goed vitamine D niveau te handhaven. Nergens wordt daar rekening mee gehouden, zeker niet onder voetballers.

Het mag duidelijk zijn. Voetballers, maar ook andere topsporters hebben net als de rest van de bevolking een grote kans op een vitamine D tekort. Wel hebben zij, vanwege meer financiële mogelijkheden, een hoger vitamine D in augustus.  Hun tekort ontwikkeld zich echter vanaf september net zo snel terwijl zij veel meer van lichaam en spieren eisen dan de gemiddelde burger. Alle reden om veel kritischer te kijken naar de vitamine D spiegels van voetballers maar eigenlijk van alle topsporters.

http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/h2012-037

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *