Hoger vitamine D geeft mogelijk minder klachten bij MS

Hogere vitamine D spiegel lijkt samen te hangen met minder ernstige uitingen van Multiple Sclerose
Recent is een artikel gepubliceerd waarin de relatie tussen het vitamine d gehalte en de ernst van Multiple Sclerose is onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat een hoger vitamine D gehalte gepaard gaat met minder ernstige uitingen van MS, maar ook met minder ernstige hersenschade op de MRI.
Het onderzoek is echter een dwarsdoorsnede van een groot aantal MS patiënten, waarbij op enig moment is gekeken naar de ernst van de ziekte en het aanwezige vitamine D gehalte. Het is dus geen onderzoek waarbij vitamine D gedurende een lagere periode is gegeven en uiteindelijk is gekeken naar het effect op de ontwikeling van MS. En het is al helemaal geen onderzoek waarin is gekeken of het verhogen van het vitamine D gehalte bij gezonde mensen leidt tot een vermindering van het aantal nieuwe MS patiënten.
Juist de laatste vorm van onderzoek is waar het natuurlijk om gaat. Echter voor een dergelijk onderzoek zijn zeer veel personen nodig en is de tijd waarin de personen dienen te worden gecontroleerd zeer lang. Alleen al om die reden is dergelijk onderzoek feitelijk niet mogelijk.
Vandaar dat onderzoeken zoals deze toch wel degelijk van waarde zijn om de bepalende factoren voor de ontwikkeling van de ziekte beter te begrijpen. Het onderzoek heeft natuurlijk een mogelijke keerzijde. Het kan namelijk zo zijn dat patiënten met een ernstigere vorm van MS minder vaak buiten komen en minder gevarieerd eten. Daardoor kan hun natuurlijke vitamine D vorming en opname verstoord zijn en is de ziekte zelf de oorzaak van het lage vitamine D en niet andersom. Daar tegenover staan de vele studies die inmiddels gepubliceerd zijn over de effecten van vitamine D op het immuunsysteem en het beloop van de ziekte.
Vooralsnog lijkt het in ieder geval zinvol en noodzakelijk om te zorgen voor optimale vitamine D spiegels, waarbij vooralsnog het innemen van extra vitamine D de enige mogelijkheid is om dat te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *